Mapa interactiu de la Segona Guerra Púnica


Mapa de la Segona Guerra Púnica

INTRODUCCIÓ

Ens trobem amb un mapa històric - temàtic, representant la Mediterrània Occidental a al segle III a C, lloc i moment en què es van desenvolupar les guerres púniques entre Roma i Cartago.


COMENTARI

Apareixen representades les costes del Nord d'Àfrica, les Penínsules Ibèrica i Itàlica, el sud de la Gàl·lia i les principals illes de la zona (Sicília, Còrsega, Sardenya i arxipèlag balear). Representa les àrees de domini i influència de les respectives potències. A més trobem certs enfrontaments de la Península Ibèrica que van tenir importància en l'inici i desenllaç d'aquest copnflicte, com Sagunt, Empúries o Cartago Nova.

Al segle III a.C l'enfrontament entre Roma i Cartago va donar inici a la I Guerra Púnica al Mediterrani Occidental. La derrota de Cartago, va fer que Còrsega, Sardenya i Sicília quedaran en poder de Roma, però davant la Necessitat de recuperar-militarment i obtenir recursos i Aliats per tornar a acer enfront de Roma, els cartaginesos van posar sobre ambicions d'expansió sobre Iberia. El primer Assentament cartaginès a Iberia es produjó al S.VI a.C a l'illa d'Eivissa. tres segles despés de la mà de la família Barca, es funda Cartago Nova (actual Cartagena) i els cartaginesos creen super principal base d'Abastament d'homes i armes al sud-est peninsular, signant Acords i contractant mercenaris entre els diferents reietons ibers. La presa de la ciutat grega de Sagunt al 219 a.C por part del portal dels exèrcits d'Aníbal Barca, va ser el "casus belli" de la II Guerra Púnica. Aquesta ciutat grega era aliada de Roma i el senat romà A sota clar que l'atac a la ciutat, suposaria una declaració de guerra. Un immens Exèrcit comandat per Aníbal Creu dels Pirineus i els Alps poniéndo en perill la pròpia supervivència de la República Romana. El senat decidíem passar al contraatac i enviar una Expedició militar a Empúries, antiga colònia grega, al comandament d'Escipió, per Corts el subministrar Aníbal. Esgotat Aníbal a Itàlia i derrotats els exèrcits cartaginesos a Iberia, la guerra va concloure amb la victòria de Roma.


CONCLUSIÓ

La II Guerra Púnica supusó la integració de part d'Iberia (Hispània Citerior i Ulterior) Dins l'òrbita de Roma, iniciant així la romanització d'Hispània, un Procés que dura set segles, Fins i tot diverses guerres de conquesta (lusitanes, celtibèriques, càntabres) i canviaria per sempre la configuració cultural, política i econòmica del nostre país.